Haiku CLXXXIV

Poder Vital
Fértil Intensidad
Tiempo Asombroso

Autora: © Maite Perez-Pueyo

☆Maite Perez-Pueyo | Glitch Art☆

@maiteperezpueyo.glitchart

INSTAGRAM FEED

@maiteperezpueyo.aeclectic