Haiku CXXI

Nuevo Año Chino
Caballo de Madera
Fuerza Entusiasta