Haiku XXVII

Posos del Té
Lectura del Destino
Fe en El Futuro