Unha viaxe para a Alma

Escoitar o vento.  (Luz e sensación).

A lúa chea lanza un lanza un cheo de amor e paixón.

Na inmensidade da noite. É a inmensidade da noite.Autora: © Maite Perez-Pueyo