La Recompensa


I'd Like To Put You In A Trance...
Enséñame a reflejarme en una mesa por completo.
No escatimes tus esfuerzos, princesa

Texto e imágenes: ©Maite Perez Pueyo

☆Maite Perez-Pueyo | Glitch Art☆

@maiteperezpueyo.glitchart

INSTAGRAM FEED

@maiteperezpueyo.aeclectic